GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Nowe zasady segregacji
26.02.2018
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Już od 1 kwietnia w Węgrowie zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów komunalnych. Jest to wynikiem wprowadzenia na terenie całego Kraju Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO).

Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 

Jakie surowce oddzielamy?

Tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

A co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?

Aby ułatwić rozpoznanie jak nalezy segregować przygotowaliśmy dla Państwa małą ściągawkę

dostępną w poniższym linku:

Szczegółówe informacje na temat sposobu segregowania 

Jeśli w dalszym ciągu macie Państwo problemy z zakwalifikowaniem odpadów zachęcamy do skorzystania z alfabetycznego indeksu odpadów 

Alfabetyczny słownik odpadów

Szczegółowy sposób segregacji określa również: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)

O czym należy pamiętać?

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw.

PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Wskazówki dotyczące kompostowania

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu