GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
07.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Węgrów Ruszczyzna. 

PSZOK znajduje sie przy miejskim wysypisku odpadów, leżącym w południowej części miasta przy ulicy Elizy Orzeszkowej.

Godziny otwarcia 

poniedziałek, środa, piątek

700 - 1500

wtorek, czwartek

1000–1800

soboty

700 - 1300

 

Co możemy oddać do PSZOK-u

 • papier i tektura, w tym 
 • odpady nieopakowaniowe;
 • tworzywa sztuczne, w tym 
 • odpady nieopakowaniowe;
 • szkło, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • metale, w tym odpady nieopakowaniowe;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady komunalne 
 • ulegające biodegradacji,
  tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady 
 • wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone.
 • drobna frakcja popiołowa

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu