GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
07.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Węgrów Ruszczyzna. 

PSZOK znajduje sie przy miejskim wysypisku odpadów, leżącym w południowej części miasta przy ulicy Elizy Orzeszkowej.

Godziny otwarcia 

poniedziałek, środa, piątek

700 - 1500

wtorek, czwartek

1000–1800

soboty

700 - 1300

 

Co możemy oddać do PSZOK-u

  • papier i tektura, w tym 
  • odpady nieopakowaniowe;
  • tworzywa sztuczne, w tym 
  • odpady nieopakowaniowe;
  • szkło, w tym odpady nieopakowaniowe;
  • metale, w tym odpady nieopakowaniowe;
  • opakowania wielomateriałowe;
  • odpady komunalne 
  • ulegające biodegradacji,
    tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
  • przeterminowane leki;
  • chemikalia;
  • zużyte baterie i akumulatory;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady 
  • wielkogabarytowe;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe;
  • zużyte opony;
  • odpady zielone.
  • drobna frakcja popiołowa

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu