GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Portal
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu Miasta Węgrowa
02.10.2014
Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt

 

Od 1 stycznia do 31 marca odpady Komunalne z terenu Węgrowa odbiera:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie 

ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów
Tel./Fax: 25 792-23-11
Tel.: 25 792-26-54 
e-mail: 

www.pgk.wegrow.pl
NIP: 824-000-31-72

Powrót
Drukuj
Pdf
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu