GOK-UMWegrow.png_0733dbc913fcc64e4768c963a23eb2d5
Aktualności
grafika
Likwidacja stawki za kompostownik
07.08.2019
Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt

Informujemy, iż w związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz likwidacją stawki za odpady segregowane wraz z kompostownikiem, osoby które zadeklarowały selektywny sposób oddawania odpadów komunalnych mogą oddawać odpady ulegające biodegradacji zgodnie z obowiązującycmi zasadami (brązowy worek).

Powrót
Drukuj
PDF
Kontakt
Pogoda Węgrów z serwisu